Od roku 2007 nemá nemocnice žádné závazky a faktury platí ve splatnosti. „V současné době zisk používáme zvláště na obnovu přístrojového parku a stavebně technického vybavení,“ upřesnil Vít Němeček, ředitel nemocnice.

Z rozpočtu, který nemocnici připravili jablonečtí zastupitelé, je patrno, že nemocnice může počítat s deseti miliony korun na obnovu zdravotnické techniky. Zároveň získala půl milionovou dotaci na částečnou úhradu nákladů pohotovosti. Roční obrat nemocnice je plánován ve výši přes půl miliardy korun a letos by měla nemocnice dosáhnout zisku před odpisy minimálně ve výši deseti milionů korun.

I na letošní rok počítá nemocnice s přístrojovými investicemi. „Největší letošní investicí je bezpochyby magnetická rezonance. Současné stavební úpravy pokračují podle plánu. Její provoz by měl být zahájen již v květnu,“ připomněla Petra Krajinová.

Letos dále nemocnice plánuje zakoupit z dotací města či z jiných zdrojů například laparoskopickou věž, porodní lůžko, sanitku, analyzátor moči pro laboratoře, miniendosonograf pro gastroenterologická vyšetření či holmiový laser na urologické operace.

Obmění se anesteziologické přístroje na operačních sálech. Nemocnice letos zakoupí dva nové. „Tyto přístroje slouží k podávání celkové narkózy při operacích. Nové přístroje jsou vybaveny například modernějším dýchacím přístrojem,“ vysvětlil Martin Bartoň, primář ARO.

Již zmíněný miniendosonograf slouží k speciálnímu vyšetření zažívacího traktu. Tenké sondy o průměru 2 – 3 milimetry se do traktu zavádějí pracovním kanálem endoskopu. „Vysokou přesnost toto měření vykazuje například při hodnocení časné rakoviny zažívacího traktu. Dle výsledku vyšetření můžeme pacientovi navrhnout další řešení,“ vysvětlil Vladimír Nosek, primář gastroenterologického oddělení jablonecké nemocnice.

Gastroenterologické centrum se specializuje na náročné endoskopické terapeutické zákroky. „Pořízením minisond dosáhneme kompletního ultrazvukového vybavení, které bude na stejné úrovni jako ve specializovaných evropských centrech,“ podotkla tisková mluvčí. Nemocnice počítá s nadregionálním spádem pro vyšetření miniendosonografem.