Podle aktuálních informací peníze z dotačního programu obdrží všichni žadatelé. Krajská nemocnice v Liberci žádala o 425 milionů, českolipská nemonice o 143 milionů, jablonecká nemonice o 129 milionů a jilemnická nemonice o 140 milionů korun.

Nemonice plánují z peněz pořídit zejména nové zdravotnické přístroje a technologie, zejména počítačové tomografie, magnetické rezonance, endoskopické věže, tomografickou scintigrafii, robotický operační systém nebo litotryptor.