Pro jeho zajištění v zimním období je potřeba vyházet sníh okolo nádob a přístup ke komunikaci v takové šíři, aby bylo možné s nádobami volně manipulovat. Vozidla by měla parkovat tak, aby byl zachován přístup k odpadním nádobám špatně zaparkovaná vozidla brání průjezdu popelářských vozů a často i samotnému výsypu nádob. Při nerespektování těchto opatření hrozí, že odpadní nádoby nebudou vyvezeny. Popeláři a pracovníci zajišťující občanské služby neovlivní klimatické podmínky nebo špatně zaparkovaná vozidla.