„Úkoly z páté třídy jsou už docela složité, mívám někdy problém pochopit, o co jde. Listuji v učebnicích a snažím se to synovi vysvětlit,“ poznamenala.

Rodičům by se nyní mohlo ulevit. Děti z jabloneckých základních škol teď získaly „přítele na telefonu“. Ten jim poradí, případně znovu vysvětlí, o co v konkrétním případě jde. V Jablonci totiž začala v pondělí 16. září fungovat Doučovací pohotovost. Děti, které si nebudou vědět rady s úkolem nebo nebudou chápat probíranou látku, se mohou telefonicky spojit s učitelkami, které budou sloužit každý všední den tři hodiny, vždy od 17 do 20 hodin. Žákům základních škol poradí s domácími úkoly na telefonním čísle 770 135 469.

Pilotní projekt vymysleli v Domě dětí a mládeže Vikýř a financuje ho město. „Bude v provozu do konce kalendářního roku. Ještě před ním se sejdou všichni aktéři, kteří se na chodu pohotovosti budou podílet. Společně vyhodnotí pro a proti projektu a následně rozhodnou, jak bude pokračovat,“ sdělila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Hajná.

Služba bude v provozu jen ve všední dny, proto je lepší, když se žák na úkol na pondělí podívá už v pátek. „Na telefonní číslo doučovací pohotovosti bude možné volat v pracovní dny od 17 do 20 hodin. O víkendech a o prázdninách služba fungovat nebude,“ potvrdil náměstek primátora David Mánek.

Do projektu se zapojily jablonecké základní školy.

„Projekt pro nás bude výzvou a zároveň novou zkušeností, jak pomáhat dětem s pochopením látky základní školy,“ popsala jedna z učitelek na telefonu Monika Kulhánková.

Připravené jsou i na variantu, kdy by měli volající žáci dotaz, se kterým by si po telefonu nedokázaly poradit. „Jsme domluvené s pedagogy z druhého stupně, že jim v případě nutnosti můžeme zavolat, takže máme jejich podporu,“ dodala Kulhánková.

V Jablonci v současné době fungují dvě organizace, které zajišťují dětem doučování. Jsou to nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč a terénní služba Compitum. „Obě tyto organizace poskytují služby sociálního typu, což v praxi znamená, že je poskytují pouze svým klientům. Prostřednictvím Vikýře můžeme doučovací pohotovost nabídnout všem dětem v Jablonci,“ doplnil David Mánek.

Ve hře je i využití moderních technologií. „Zvažujeme ještě variantu, jak využívat bezplatné mobilní aplikace, přes které by žáci mohli zasílat fotografie příkladů a úkolů, se kterými si nevědí rady. Učitelkám by to usnadnilo vysvětlování látky a mohly by snáze děti navést k vyřešení problému,“ sdělila ředitelka Vikýře Martina Šípková.

Služba není zcela zadarmo. Klienti využívající telefonní číslo Doučovací pohotovosti volají do sítě Vodafone, hovor tedy bude zpoplatněn dle ceny vlastníka tarifu.