Na co jste za rok 2015 hrdý, co se v Železném Brodě podařilo?

Vyúčtování dotace na Terminál. Rekonstrukce mostu přes Jizeru ve zkráceném čase než bylo nastaveno v harmonogramu. Zde se jednalo o akci kraje, ale město bylo účastníkem všech kontrolních dní na stavbě s možností připomínek. Zásah do chodu města byl veliký. Zprovoznění sportovní haly po rekonstrukci i přes velké problémy ve výstavbě a špatnou projektovou dokumentaci. Nastartování kolaudací akcí, které byly dokončeny, ale nezkolaudovány pro chyby v dokumentaci, nebo při realizaci. Druhá etapa rekonstrukce sběrného dvora. Zajištění bezplatného zapůjčení kompostérů pro obyvatele města i obyvatele okolních obcí. Přírodní zahrada u MŠ Vápenka.

Rekordní návštěvnost festivalu Skleněné městečko a dobré zajištění jeho financování z dalších zdrojů.

A co se naopak dotáhnout nepodařilo, co zůstává restem do budoucna?

Projekt Greenway Jizera, protože váznou jednání s Povodím Labe z důvodu zásahu do řečiště a majetkovým problémům u jezu ve Splzově. Zařazení objektu Exathermu do ekologické zátěže.

Práce starostů bývá nevděčná, přesto, vzpomenete si na nějakou humornou situaci, která v souvislosti se starostováním proběhla v roce 2015?

Humorných situací moc není, ale při bezplatném zajištění kompostérů pro obyvatele města i obcí našeho ORP byly kladeny dotazy, zda budeme zpětně kompost vybírat. Zde platilo pořekadlo „podáš prst a utrhnou ti ruku".

Jaké jsou plány města na rok 2016?

Pokračování prací a shánění dotačního programu ohledně stěhování knihovny na Jiráskovo nábřeží Pokračování v jednáních s KÚ ohledně stěhování ZUŠ na domov mládeže střední školy. Zahájení další etapy revitalizace sídlišť. Snaha o další etapu rekonstrukce sběrného dvora s doplněním o drtičku odpadu. Běžné rekonstrukce komunikací města a obcí. Rekonstrukce částí veřejného osvětlení. Revitalizace zeleně.

Železný Brod letos potrápila rekonstrukce mostu přes Jizeru. Jak ji vzali lidé?

Stavba mostu přes Jizeru zasáhla do chodu města velkou měrou, ale obyvatelé města se k tomuto problému postavili dobře a s pochopením a i přes drobné problémy tuto situaci ustáli se ctí. Za to jim patří veliké poděkování. Myslím si, že obyvatelé byli i určitým kontrolním orgánem pro firmu Firesta, která stavbu prováděla, KÚ a město. Ti se stavby účastnili, nebo ji financovali.

Diskutovanou je také otázka stěhování ZUŠ Železný Brod z nevyhovující budovy. Jak postoupilo město v této záležitosti? Rozhodne rok 2016?

Rok 2016 musí rozhodnout, protože situace v nynější budově ZUŠ je neúnosná. Město v roce 2015 získalo výsledky měření, které ukázaly, že přestěhování ZUŠ do budovy Exathermu není možné a následně v této věci zahájilo jednání s LK. Ale tuto situaci bylo nutné řešit již v předchozích letech.

Určitě velkou událostí a ranou do památkové rezervace Trávníky byla demolice dvou domů. Co má město v plánu na jejich místě?

Nedovedu si představit jinou možnost, než, která nastala. Oba objekty byly v tak dezolátním stavu, že bylo životu nebezpečné do objektu vstoupit. Stav byl způsoben dlouhodobým zanášení objektů odpadky předchozím majitelem a jeho totálním nezájmem o fyzický stav domů. Předpokládám, že prostor po dříve zbouraném domě zůstane volný a bude zde maximálně místo pro lavičky a nějakou zeleň. Po roubeném domě zbývá parcela, která by byla vhodná pro zástavbu, ale toto rozhodnutí budeme muset projednat se zastupiteli a občany Trávník.

Co přejete „svým" obyvatelům pro rok 2016?

Přeji občanům i všem lidem zklidnění situace ve světě a k tomu zdraví, štěstí a pohodu v rodinném kruhu nebo mezi přáteli a úspěšný celý rok 2016.