Úřady práce nabízejí uchazečům o zaměstnání rekvalifikační kurzy dotované z Evropské unie. Teoreticky jsou nastaveny pro každého nezaměstnaného. „Prakticky jsou jednotlivé kurzy určeny pro určité cílové skupiny,“ říká Michal Holý, analytik trhu práce v Jablonci. V Libereckém kraji jsou kurzů desítky, v samotném Jablonci osmnáct.
Kurzy se dělí podle věku, ale i délky času bez zaměstnání. Samotný úřad jen kurzy nabízí, realizátoři se rekrutují z řad orgánů, jakým je například Hospodářská komora. Některé kurzy nabízejí uchazečům i možnost financování dopravy a stravného. Úřad práce i nadále postupuje aktivní politikou nezaměstnanosti. Každý evidovaný byl o možnosti rekvalifikace s předstihem informován.
Smutnější je, že se stále naráží na nezaměstnané, kteří se práci cíleně vyhýbají. Pokud jim to systém a předpisy dovolí a splní podmínky, zůstávají v evidenci úřadu práce. Stačí pravidelná docházka na úřad a být veden v evidenci. „Jiné páky nemáme, pokud vše splní, nemůžeme nikoho z evidence vyřadit,“ dodal Michal Holý.