Její počet se podle mysliveckého hospodáře honitby Rádlo Radka Novotného daří snižovat, přesto je třeba ještě vytrvat do konce října. Vstup do Srnčího dolu je zakázaný vždy od 21 hodin večer do 6 hodin ráno následujícího dne.

„Honitba je označená výstražnými tabulemi s QR kódem, který obsahuje všechny informace zveřejněné na městském webu včetně mapky s vyznačenými hranicemi území,“ vysvětlila Petra Němečková z oddělení životního prostředí a státní památkové péče jabloneckého magistrátu. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 10 000 korun.