Magistrát novou fasádu reklamoval. „Během zimy se objevila závada na římse nad ochozem věže na jihozápadním rohu. Uvolnila se část omítky, která odpadla. Závadu jsme ihned reklamovali u zhotovitele díla, společnosti Syban,“ přiblížil vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka.

Reklamaci firma uznala. „Narušenou část jsme zajistili proti případnému dalšímu odpadávání. S opravou začneme za příznivějšího počasí,“ sdělil jednatel dodavatelské společnosti Syban Jan Syrovátko.

Bez vyhlídky

Při průzkumu stavu věžní fasády zjistila firma poškození ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo. Poškození se týká několika drobných míst na římse. „Současně Syban opraví ještě poškozený nátěr nad vchodem do kina. Práce na reklamaci potrvají zřejmě do poloviny července,“ doplnil Sluka.

Opravy fasády nepříznivě zasáhnou do turistické sezóny. Vyhlídka z radniční věže je součástí okruhu, který připravilo Jablonecké kulturní a informační centrum (JKIC) na prázdniny, a je velmi oblíbená. „Kvůli stavební činnosti však budeme muset radniční prohlídkový okruh zredukovat jen na ukázku zrekonstruovaných zasedacích sálů,“ přiblížil ředitel JKIC Petr Vobořil.

Největší zájem o výstup na radniční věž přitom centrum eviduje vždy na začátku prázdnin. V loňském roce, kdy se po náročné tříleté rekonstrukci otevřela pro turisty, sem vystoupaly stovky lidí. A tak do poloviny července, než firma fasádu opraví, zbudou turistům jen prohlídky zrekonstruovaných zasedacích sálů v druhém patře radnice. Ocení je především obdivovatelé funkcionalismu.

„Reagujeme tak na zájem turistů hlavně ze zahraničí. Doposud bylo možné blíže poznat interiéry radnice pouze při oslavách Dne evropského dědictví, což hojně využívají místní,“ popsal Vobořil.

Retrokancelář s dobovým nábytkem

Zasedací sály prošly v posledních letech rekonstrukcí – podle historických plánů architekta Karla Wintera a dobových fotografií se místnostem navrátil původní lesk a sláva. Přední české sklářské firmy se podílely na výrobě svítidel, zruční řemeslníci zhotovili nábytek na míru a do minulosti návštěvníky přenese i reliéf se znakem města a motivy jabloneckého průmyslu, které hlavní zasedací místnosti vévodí.

I když je teď věž uzavřená, magistrát má v plánu další zpestření výstupů. V minulosti byla ve věži telefonní a hodinová centrála, místnost pro akumulátory, sklady a spisový archiv. A to vnuklo tajemníkovi radnice Marku Řeháčkovi zajímavý nápad.

„Při opravě věže se zde vylouply dvě krásné místnosti. V jedné bychom rádi zařídili jakousi retrokancelář s dobovým nábytkem, do vitríny bychom umístili drobnosti, které jsme našli v radnici při drobných opravách, jako jsou razítka, barvy nebo krabička sardinek z NDR,“ popsal Řeháček. Návštěvníci by takto viděli, jak se v minulosti úřadovalo. Ve druhé místnosti by byly vystavené modely jizerskohorských rozhleden, které městu darovalo Muzeum skla a bižuterie.

Na obnově fasády radnice a věže pracovalo město v letech 2016-2019 a celkové náklady přesáhly 25 milionů korun. Od roku 2011 se také opravovala, repasovala nebo vyměňovala radniční okna. V roce 2018 byl na radniční věž usazený 75 metrů dlouhý nerezový hromosvod zakončený měděnou ozdobnou kupolí cibulového tvaru.