Česká mincovna si tu postaví nový provoz i s trasou a dílnou pro turisty zhruba za 150 milionů korun.

Paralelně s vyjednáváním o memorandu nechala mincovna rozpracovat studii od kanceláře OK PLAN ARCHITECTS. Vnitřní pojetí mincovny má být veřejnosti otevřenější, než tomu bylo doteď. „Věřím, že veřejnost zaujme prohlídkový okruh nebo dílny, kde si vyzkouší něco z medailérského řemesla a že to zároveň do našeho města přiláká další návštěvníky," doplnil Šulta.

Architektonickou trojrozměrnou maketu nového sídla mohou Jablonečané od úterka 2. 6. vidět na vlastní oči na prodejně České mincovny na Mírovém náměstí.

Mincovnu nyní čeká jednání o financování nového sídla a podle výsledku se projekt začne následně realizovat. Finální rozhodnutí padne nejpozději koncem roku 2016, do té doby ponechá Liberecký kraj nemovitost volnou a nebude ji nabízet k prodeji bez předchozí dohody se svými partnery.

„Naším záměrem je zachovat výrobu českých mincí v Libereckém kraji a vybudovat moderní výrobní areál v Jablonci nad Nisou. Oceňujeme vstřícný postoj našich partnerů, jejichž zájem je shodný s tím naším, a to nadále podporovat mincovní tradici v regionu,"uvedl Radek Šulta, ředitel České mincovny. Memorandum deklaruje zájem všech stran pokročit dále.

„Máme zájem i nadále rozvíjet město Jablonec nad Nisou jako významné centrum mincovní a medailérské výroby. Záměr České mincovny proto vítáme,"konstatoval Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. Kraj se také zavázal vyvinout úsilí o získání dalších pozemků od třetích stran tak, aby vznikl pro případný prodej ucelený soubor nemovitostí a parcel.

„Za město Jablonec uděláme vše, aby se tento trojstranně výhodný projekt podařilo realizovat. Pevně věřím, že memorandum přispěje k rozvoji České mincovny a upevní dosavadní skvělou spolupráci s Libereckým krajem,"poznamenal u příležitosti podpisu dohody primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl. Město se podpisem smlouvy zavázalo k provedení změny územního plánu, který momentálně neumožňuje stavbu takového rozsahu, jakým by nová mincovna měla být.