Technické služby města Železný Brod uspěly se žádostí o dotaci na pořízení nového vozidla pro svoz bioodpadu.

Součástí projektu je pořízení svozového vozidla a kontejnerů, ve kterých bude bioodpad svážen.Cílem záměru bylo zefektivnění svozu a manipulace s bioodpadu a zlepšení stavu technického vybavení Technických služeb.

Po přidělení dotace byla vypsána veřejná zakázka, jejímž vítězem se stala firma Unikontgroup, jež nabídla vozidlo typu Multicar 4×4, na kterém je namontovaný tzv. natahovák kontejnerů.

Celková cena za dodávku vozidla a sedmi kontejnerů je lehce nad tři a čtvrt milionu korun.

„Zastupitelstvo města schválilo na svém posledním, zářijovém, zasedání poskytnutí na koupi tohoto vozidla návratnou finanční výpomoc, jelikož Technické služby v současné době nedisponují dostatečnými volnými prostředky. Vzhledem k tomu, že se společnosti podařilo uspět se žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, půjčka bude bez problémů splacena. Město se snaží tímto krokem zvýšit efektivnost svozu bioodpadu, který jsme dle letošní novely zákona o odpadech povinni zajistit," doplnil František Lufinka, starosta Železného Brodu.