S náklady na renovaci v roce 2021, které dosáhnou výše 484 tisíc, pomůžou dvě dotace. Realizace je podpořena dotací z Libereckého kraje ve výši 138 tis. Kč a dotací z Ministerstva kultury ČR ve výši 230 tis. Kč. "Krematorium je od roku 2019 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, čímž plně podléhá režimu památkového zákona," přiblížila Lucie Šimanovská Hořavová z odboru rozvoje a správy majetku MěÚ Semily.

Zdroj: DeníkK realizaci byla vybrána firma z Koberov, která se specializuje na výrobu a renovaci dřevěných stavebních prvků a dřevěného nábytku a je tedy pro zárukou, že se ve finále nejvíce přiblíží původnímu vzhledu budovy.

Práce na renovaci oken budou probíhat postupně - většina oken bude nejprve demontována a následně odvezena do sídla firmy, kde budou citlivě zrenovována a posléze vsazena zpět na původní místo. Okna, která nelze demontovat, budou renovována na místě. Zároveň dojde k renovaci vstupních dveří. Obnova oken a výměna dveří navazuje na již provedené opravy z roku 2020, v příštím roce se chystá 2. etapa obnovy oken.