První dvě se budou realizovat ještě letos, přičemž část bude dokončená do začátku nového školního roku. V rámci celého projektu přibudou ve škole šatny, bezbariérovost zajistí i nový výtah, modernizované budou dílny, odborné učebny, kuchyňka a v objektu v ulici Sokolí družina i bezbariérový přístup.

V rámci 1. etapy vznikne do 1. září jedna nová učebna ZŠ Montessori. Stejná etapa počítá v období let 2022 a 2023 dále s úpravou bytu školníka na šatny pro ZŠ Montessori, ale i s vybudováním dalších dvou tříd pro navýšení její kapacity.