Jde o Ivanu Jelínkovou, která studuje dějepis a germanistiku v Ústí nad Labem a Drážďanech a jejíž diplomová práce se zabývá bývalým místem Nollendorf v Krušných horách. Václav Kazda zná německo-české vztahy ze své práce pro Česko – německé mládežnické fórum, kterému se věnuje již velmi dlouhou dobu.

„Má dobrovolnická práce u Nadace Brücke/Most potrvá rok, tedy do konce ledna roku 2011. Nadaci tvoří dvě hlavní sféry. Jednou z nich je kulturní, která pořádá známé Dny české a německé kultury, tou druhou je oblast vzdělávací. Právě v té pracuji, což představuje vzdělávání dospělých, pořádání seminářů pro učitele, žáky, vzájemné setkávání žáků, mládeže i generací, pořádání různých projektů v rámci česko-německé spolupráce.

Nyní probíhají dva hlavní projekty Global generation, jenž je určen lidem nad 50 let a Geschichte verbindet - Dějiny spojují, který spadá pod projekt Zeitzeugen-dialog a představuje pamětníky totalitních diktatur 20. století. Ti mají tímto možnost navštěvovat školy a se žáky o svém životě diskutovat,“ vysvětluje pro čtenáře Deníku svou práci Ivana Jelínková.

Zkušenosti se budou hodit

Od roku 1996 podporuje EU evropskou dobrovolnou službu. Chce tím tak napomáhat solidaritě, aktivnímu evropskému občanství, stejně tak vzájemnému porozumění mezi mladými lidmi. Evropská sociální služba (EFD) je „studijní služba“. Dobrovolníci jsou prospěšní místní komunitě, učí se novým dovednostem, kultuře a jazykům. Jejich činnost v projektu by měla stát vyváženě mezi učením a prací. Dobrovolníkům by měl být dán prostor pro vlastní projekty, aby se mohli vlastní iniciativou zdokonalit a rozvíjet kreativitu.

„Mým úkolem jako dobrovolníka je především vypomáhat a plnit zadávané úkoly. Vyhledávám informace, píši rešerže, pomáhám s organizací seminářů.

Do mé kompetence plně spadá spravování internetového portálu Tschechien-Portal, Nemecko-Portal, kam dodávám příspěvky na téma kultura, semináře, školení, pořádání různých akcí apod. Také se starám o mailingové stránky Dialog a Ucitelehrer, kde se nachází příspěvky podobného typu.

S prací u Nadace jsem nadmíru spokojená a doufám, že plna nových zážitků, znalostí a zkušeností budu v budoucnu schopna všeho plně osobně využít,“ dodává I. Jelínková. Od roku 1999 je nadace Brücke/Most uznaná přijímací organizací v rámci Evropské sociální služby (EFD). V současnosti pracují v týmu dva čeští dobrovolníci a v pražské kanceláři jedna dobrovolnice z Německa. Nadace Brücke/Most na podporu německo-české spolupráce organizuje vzdělávací, kulturní projekty, projekty pro setkávání a provozuje v Drážďanech místnost pro setkávání.

Poznat minulost na vlastní kůži

Prostřednictvím česko-německé školní výměny zaměřené na historii holocaustu, problematiku antisemitismu, rasismu a intolerance ve společnosti mají možnost čeští a němečtí učitelé hlouběji poznat historická témata, která se jsou citlivá pro Čechy i Němce. Těchto otázek se bude týkat seminář, jehož cílem je seznámit zájemce s možnostmi využití památných míst ve výuce a česko-německých školních projektech. Získají tak znalosti, které jsou prakticky využitelné pro práci ve škole v česko-německém kontextu.

Součástí semináře, který proběhne v půlce června v terezínském památníku, je dále bližší seznámení s jazykovou animací jako způsobem kreativního jazykového sblížení a hravého zprostředkování cizího jazyka.

Přímo na místě budou mít všichni účastníci možnost konzultovat nápady, dojmy, dotazy i připomínky s pracovníky vzdělávacího oddělení Památníku Terezín, dále pak plzeňského Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem a Pädagogischer Austauschdienst (Pedagogická výměnná služba).