Novovesánek, tvořený převážně z žáků místní školy a školky, vystoupil na jarní slavnosti u rozhledny Nisanka, která se konala v sobotu 21. května. Jednalo se o jeho druhé veřejné představení. Poprvé zazpívaly děti na vánočním koncertu v kostele Panny Marie v Nové Vsi.

Po krátkém vystoupení na provizorním podiu pod širým nebem připomenula Irena Pluhařová, předsedkyně spolku pro volný čas Novovesan v Nové Vsi, pod jehož křídly sbor působí, roční existenci tohoto malého hudebního tělesa a každému členu věnovala pamětní list. Rovněž ocenila mravenčí a trpělivou práci sbormistryně Zuzany Kubelkové a předala jí kytici bílých lilií.