Nový most bude vybudován jako železobetonový polorám. Zhotovitelem stavby je společnost SANAP a most by měl být dokončen letos v polovině prosince. Za nový most zaplatí město téměř jeden a půl milionu korun. „Na tuto stavbu se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva místního rozvoje, z programu Obnovy obecního a krajského majetku po živelných pohromách do výše 1.014.780 korun,“ informoval starosta Rychnova Tomáš Levinský.