Děti, které přinesou nakreslený obrázek na téma Vánoce a můj nejhezčí dárek, obdrží sladkou odměnu. Motorizované návštěvníky upozorňujeme, že parkoviště Na Lukách bude z technických důvodů uzavřeno. Akci pořádá město Turnov ve spolupráci s firmou Zdeněk Pohl za finanční podpory podnikatelů z Turnovska.