Peněz se nevzdali sami, ale od prvního ledna příštího roku jim je sebral nový zákon. Zákon o střetu zájmů v paragrafu 5 hovoří jasně: „Veřejnému funkcionáři, který zastupuje kraj nebo obec v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající právnické osoby, pokud v ní kraj nebo obecmá podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna.“ Ostatních členů orgánů JTR se odebrání odměn kvůli zákonu netýká.

Například místostarosta Lukáš Pleticha, který na postu místopředsedy představenstva JTR vystřídal Petra Karáska po vypršení funkčního období, dostane pouze deset tisíc korun za letošní rok a pak už nic.

Členem představenstva JTR se nově stal Eduard Hrdina. „V letech 1995 - 1998 působil jako předseda představenstva,“ doplnil ředitel společnosti Tomáš Balcar. Nahradil Jiřího Rudolfa, který z vlastního rozhodnutí odstoupil. Radní Václav Vostřák se po mimořádné valné hromadě a zasedání představenstva JTR stal novým členem dozorčí rady. Vystřídal tak v této pozici Radovana Loudu.