Zanedbání péče o chovné stádo skotu na Jablonecku řešili inspektoři Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj (KVS) od poloviny února. O 24 kusů krav a jalovic masných plemen se chovatel dlouhodobě nestaral. „Situaci se snažili řešit nejprve zemědělci z jiných hospodářství, kteří zvířata krmili z vlastních zásob. Na své náklady zajišťovali i preventivní veterinární péči. Zároveň chovatele nabádali k plnění jeho povinností, bohužel neúspěšně,“ informoval mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Veterinární inspektoři při kontrolách zjistili, že většina dobytka byla v podprůměrném výživném stavu a menší, než by odpovídalo křížencům masného plemene. Zvířata měla také nekvalitní srst. Několik kusů mělo přerostlé paznehty s počínajícími deformacemi. Na pastvině se též nacházely předměty, o které se zvířata mohla poranit. Pastvina byla během kontrol buď pokrytá sněhem nebo blátem a zbytky polehlé loňské trávy.

„Dále inspektoři zjistili, že v hospodářství dva až tři roky nebyly žádné zásoby krmiva, které by bylo pro zvířata k dispozici. Některá zvířata nebyla označena ani vedena v centrální evidenci, jak chovatelům hospodářských zvířat ukládá legislativa,“ dodal Vorlíček s tím, že chovatel s veterináři nijak nespolupracoval. Nereagoval na písemné oznámení a nedostavil se ani požadované termíny ke kontrolám.

close Krávy chovatele z Jablonecka byly ve zbídačeném stavu. info Zdroj: SVS zoom_in Krávy chovatele z Jablonecka byly ve zbídačeném stavu. Chovatel porušil zákon na ochranu zvířat proti týrání a také plemenářský zákon. Krajská veterinární správy zakázala chovateli krávy přesouvat a na Magistrát města Jablonec nad Nisou podala návrh na umístění týraných zvířat do náhradní péče. „Aktivním přístupem magistrátu se následně podařilo během několika dní zvířata umístit do náhradní péče, kde o ně bude náležitě pečováno,“ sdělil Vorlíček. V rozmezí několika měsíců jde v Libereckém kraji již o třetí zachráněné stádo, o které se majitel řádně nestaral a nechal zvířata trpět.

Přestupek proti plemenářskému zákonu bude KVS s chovatelem řešit ve správním řízení. Správa může uložit pokutu ve výši až jednoho milionu korun. Řešení přestupku za porušeni zákona na ochranu proti týrání je v kompetenci Magistrátu města Jablonec nad Nisou.