Pracovníci sběrny upozorňují, že budou odebírat pouze nebezpečné složky komunálního odpadu z domácností. Při převzetí budou vyžadovat identifikaci jednotlivého odpadu. Bez označení není svozová firma oprávněna nebezpečný odpad v rámci ambulantního svozu převzít (s výjimkou motorového oleje, který lze dobře rozpoznat). Eternit, azbest, asfalt a stavební omítky sběrna také nepřijme.

Do sběrny bude možné odevzdat řádně označené domácí kapalné i tuhé chemikálie, zbytky starých barev, obaly od barev, léky všeho druhu včetně mastí, upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 litrů), olejové filtry a další zaolejovaný materiál.

Nebezpečné odpady předají občané po předložení občanského průkazu na daných stanovištích pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny a po jejím odjezdu. Časový harmonogram najdete ZDE