Takzvaný participativní rozpočet má v Jablonci premiéru. Podílet se na něm může každý, a to už od 15 let věku. Stačí mít jen smysluplný nápad a sehnat 15 lidí, kteří jej podpisem podpoří.

Milion korun není pro město velikosti Jablonce nijak závratná částka. Vždyť pro letošní rok počítá rozpočet s výdaji ve výši 1,2 miliardy korun. „Participativní rozpočet ale děláme poprvé, musíme si to vyzkoušet. Myslím, že je dobré začínat s nižší částkou,“ vysvětlil uvolněný člen rady města Petr Klápště. Právě on má na starosti participaci, tedy podílení se obyvatel na rozpočtu města.

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde o nově pojmenovaný grantový systém. „Smyslem je vtáhnout obyvatele do přípravy investic a zároveň je odměnit za jejich aktivitu a nápady,“ přiblížil Klápště.

Obyvatelé městských částí nyní mohou přes web Jablonce posílat návrhy na zvelebení veřejných prostor nebo objektů v majetku města. Musí přitom jít o úpravy na pozemcích vlastněných městem, třeba nové lavičky, altán nebo vylepšení hřiště.

Druhou možností je podpora veřejných kulturních a společenských akcí. Pokud by měl někdo námět na akci pro své spoluobčany a přichystá program, město se může v rámci participativního rozpočtu postarat o materiální zajištění či uhradit nějakou službu.

Nápad je třeba stručně popsat podle pokynů v elektronickém formuláři na webu mestojablonec.cz. Součástí návrhu má být i finanční odhad, fotografie daného místa a minimálně 15 podpisů od lidí, jež návrh podpoří.

Rozdělen mezi čtvrtě

Uskutečnění návrhu se musí vejít se všemi náklady do maximální částky určené pro danou čtvrť. Milion korun je totiž rozdělen po částech města podle počtu obyvatel. Největší koláč tak připadá na centrum a Mšeno, v prvním případě mají lidé k dispozici 264 tisíc korun, ve druhém 195 tisíc. Naopak nejméně peněz je vyhrazeno pro Proseč a Kokonín – 41 a 43 tisíce korun.

Formuláře zaslané e-mailem do konce června 2019 vyhodnotí pracovníci magistrátu v červenci a srpnu a zkontrolují, zda jsou podané návrhy realizovatelné, jestli se jedná o místo, které je ve vlastnictví města, a případně upřesní odhadovaný rozpočet. Pokud bude potřeba něco upravit, kontaktují navrhovatele a na úpravě se s ním domluví. Vše vyvrcholí na podzim, kdy občané budou o jednotlivých návrzích hlasovat.

Magistrát nabídl na setkání ve Mšeně i další možnost zapojit se do rozhodování o vzhledu města, a to možnou adopcí zeleně. „Město by poskytlo prostředky, obyvatelé by se o zeleň starali,“ nastínil primátor Jablonce Milan Kroupa.

Participativní rozpočet mají například města Semily (milion korun) či Turnov (500 tisíc korun).

Částky participativního rozpočtu rozdělené po částech Jablonce.Zdroj: MsM Jablonec n. N.