Odměna dvě stě korun hrubého za minimálně 17 odpracovaných hodin tomu ale zdaleka neodpovídá. Jana Mlejnecká, starostka obce Chotyně, v Libereckém kraji již několik let navrhuje odpovědným ministerstvům změnu. Kraj, krajské Sdružení místních samospráv i Sdružení obcí Libereckého kraje tento návrh jednoznačně podporují.

„Zatímco za první kolo voleb náleží členovi okrskové volební komise odměna ve výši 1.300 Kč, zapisovateli 2.000 Kč a předsedovi 2.100 Kč, za druhé kolo voleb jsou to jenom dvě stovky,“ vysvětlila Jana Mlejnecká.