Svoz se bude konat až další týden v úterý, tedy 24. listopadu. Přeložení svozu se týká Alšovic, Jistebska, Krásné a Dolní Černé Studnice.