Jeden příklad z Lučan. Dva polozapomenuté tamní rybníčky jsou opět plné čisté vody. Obec je nechala obnovit ze svých peněz. Kvůli tomu, aby zadržovaly vodu. Revitalizace rybníčku na Krojčenku přišla na skoro dvě stě tisíc korun.

„Hledali jsme dotace, nakonec nám ale vodohospodáři řekli, ať to obnovíme sami, že by to s projekty pro dotace bylo výrazně dražší,“ poznamenal starosta Lučan Jiří Řešátko. Rybník byl více než dvacet let neudržovaný a výrazně zarůstal. „Uvidíme, třeba do něj nasadíme i ryby,“ doplnil starosta.

S podobnou akcí tu mají zkušenosti, v roce 2013 obnovili rybník Křísák v Horních Lučanech. „Lidé nám tam nanosili ryby, bohužel nepůvodní druhy. Správa chráněné krajinné oblasti, v jejímž území tento rybník leží, s tím měla problém. Chtěli, abychom ryby vylovili,“ popsal Řešátko.

Umělý potůček v Turnově.Zdroj: město TurnovZajímavou akci pro zadržování vody v krajině za 1,3 milionu korun realizovali nedávno i v Turnově. V parku za kinem teče nový potůček. „Šlo vlastně o malý zázrak. Schvalování jakékoliv investice města navíc, když bylo přitom po koronakrizi nutné městský rozpočet seškrtat, bylo složité. V radě a zastupitelstvu nakonec dostala akce zelenou,“ vylíčil starosta Turnova Tomáš Hocke.

Vše začalo u nevyužívaného vodojemu u nemocnice a potrubí s užitkovou vodou, na které se narazilo při kopání základů pro Alzheimer centrum. Právě od Alzheimer centra, které vyrostlo u nemocnice, až do parku vede v hloubce přes šest metrů potrubí dlouhé 524 metrů. Točí se pod ulicemi 5. května, Švermova, Komenského, Husova a vyúsťuje v parku pod Žlutou ponorkou.

„Projít spletí všech možných potrubí a sítí byl heroický výkon. Samotný potok přes park je pak dlouhý 169 metrů,“ doplnila mluvčí turnovské radnice Zdenka Štrauchová.

Radnice využilo na akci s názvem „Přivedení užitkové vody do městského parku v Turnově“ dotaci 900 tisíc korun z programu Podpora retence vody v krajině Libereckého kraje. „Díky úsilí mnoha lidí z úřadů i firem se podařilo dostat do centra města vodní prvek, který bude sloužit nejen k zavlažování parku, ale má potenciál i pro příští generace,“ doplnil turnovský starosta.

Nové tůně v Jablonci

Do konce října má být hotová i revitalizace koryta Dolinského potoka v Jablonci na Nisou. V korytě vznikne vzdouvací objekt, původní koryto bude zasypané a přehrazené pěti přehrážkami. „Dále budou vybudovány tůně, průtočné i neprůtočné. Lokalitu doplní mlatové a kamenné cesty s vhodným mobiliářem a na břehu průtočné tůně bude molo,“ popsala Zuzana Bencová z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu.

„Revitalizací včetně části sousedních pozemků se obnoví vodní prvky v krajině. Z hlediska vodohospodářského budou tůně a revitalizované koryto sloužit k zadržování vody v krajině,“ doplnil náměstek primátora pro rozvoj Petr Roubíček.

Na projekt Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou v předpokládané hodnotě 4,4 milionu korun získalo město dotaci z Evropské unie přesahující jeden milion.