Krajské a obecní kasy připraví v celém Česku o více než 15 miliard korun. Příjmy u obcí budou nižší o 1100 korun na jednoho obyvatele a u krajů o 400 korun na jednoho obyvatele.

A to není vše, obce už nyní počítají s propadem příjmů z rozpočtového určení daní. To jsou další miliony korun, oproti kompenzačnímu bonusu dokonce násobné. Příjmy se podle odhadů Sdružení místních samospráv sníží o dvacet procent.„Naše město přijde novelou zákona o kompenzačním bonusu asi o dva miliony korun. Když k tomu přičteme šest milionů plánovaného propadu výběru daní, tak je to mínus osm milionů,“ uvedl starosta Velkých Hamrů Jaroslav Najman.

To znamená razantní škrty v plánovaných projektech. „O dalších investicích se nedá vůbec uvažovat. Zřejmě budeme pozastavovat i už uzavřené smlouvy. Nějaké plánování vzalo za své a pouze hledáme, jak seškrtat, co se dá,“ popsal Najman.

Obří dopad bude mít novela zákona a propad příjmů z daní na nejmenší obce. „Pro naši obec to znamená propad příjmů o celou čtvrtinu, což je konec investic. Obce se přitom musí rozvíjet hned a moderně. Jinak se vylidní a postupně vymřou, změní se na víkendová a prázdninová rekreační střediska,“ řekl starosta obce Líšný Jiří Mikeš.

Právě zde přitom chtějí investovat razantně. „Škudlili jsme, abychom mohli udržet výstavbu nové kanalizace a čističky, což je náklad ve výši našeho ročního rozpočtu,“ dodal starosta. Za zhruba milion korun tu chtějí vyměnit veřejné osvětlení, dále opravit střechu na bytovém domu a jeho plášť. Obec také podporuje výměnu oken a dveří na sokolovně.

Jako velkou nespravedlnost bere schválení novely i starosta Malé Skály Michal Rezler. Obec sází jen na akce pod smlouvou nebo podpořené dotací. „Může se stát, že obce budou několik let pouze svítit a pluhovat. Na investice nezbude. Žádná obec se nechce zadlužit jako stát,“ zamyslel se Rezler.

Rezervu si obec nechává na neočekávané výdaje – havárie nebo další potřeby v souvislosti s Covid-19. Nechce také krátit dotace spolkům. „Omezení by znamenalo existenční problémy některých z nich a v důsledku snížení sportovních a kulturních akcí.“

Ale ani města na tom nejsou lépe. Novelou zchudne město Jablonec nad Nisou skoro o 38 milionů korun. Spolu s propadem z výběru daní tak přijde městská kasa o více než 180 milionů korun. „Dopady do rozpočtu budou zásadní,“ poznamenal primátor Jiří Čeřovský.

Ale ani tyto ztráty nejsou konečné. Obce totiž odpouštějí a snižují nájmy za podnikatelské prostory, aby „svým“ podnikatelům pomohly. A to jsou další prostředky, se kterými rozpočty počítaly. „Naše vláda zřejmě chce nechat obce vyhladovět, aby jí zobaly z ruky,“ doplnil starosta Velkých Hamrů Jaroslav Najman.

Vláda slíbila, že peníze do obecních rozpočtů vrátí ve formě dotací. Tomu ale starostové moc nevěří. „Neudělají to, protože žádné peníze nemají,“ dodal Michal Rezler.