Vedení školy aktuálně vyzvalo absolventy, studenty, bývalé i současné učitele, aby zavzpomínali na léta prožitá studiem a prací na obchodní akademii. „Uvědomujeme si, že školu netvoří pouze budova, ale právě společné vztahy mezi lidmi a společné zážitky. Škola i v těchto výjimečných podmínkách funguje na dálku, ale to, po čem se nám všem velmi stýská, jsou lidé a společné zážitky,“ podotkl její ředitel Jiří Kabelka.

Zájemci se mohou o své vzpomínky podělit do konce června a zaslat je na mail vyroci@vosmoa.cz. Vítané jsou fotografie či výstřižky z novin. „Současně hledáme úspěšné absolventy a bývalé vyučující, kteří by byli ochotni vystoupit během programu slavnostního shromáždění a promluvit o sobě, o své práci a kariéře, ke které jim napomohly znalosti získané na naší škole. A o době, kdy na ní pobývali,“ doplnila členka přípravného týmu oslav Lenka Tampierová s tím, že první absolventi se už ozývají.

Součástí plánovaných oslav bude Den otevřených dveří a slavnostní shromáždění v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. V neposlední řadě by měl vyjít sborník k výročí školy. „Připomeňme si společně zážitky z mládí, vaše nejmilejší spolužáky, nejlepší učitele a kolegy a oživme tak chvíle a lidi, kteří byli někdy celá léta součástí vašich životů,“ vyzval Kabelka.

Oborová nabídka obchodní akademie zaujala i Jablonečanku Míšu, která maturovala před pěti lety. V oboru ale nezůstala, její další kroky směřovaly na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. „Líbila se mi možnost strávit část studia v zahraničí díky projektu Erasmus+, kterou jsem během studia využila. Nejpřínosnější je podle mě hlavně jazyková výuka,“ svěřila se.

Právě aktivity v oblasti zahraničních stáží studentů a pedagogů plánuje škola v budoucnosti nadále rozvíjet. „Nově se mohou studenti účastnit také ročních stáží na odborných školách v zahraničí. Dochází tedy k úzkému propojení výuky odborných předmětů a cizích jazyků pro lepší uplatnění absolventů na pracovním trhu,“ zdůraznil Kabelka.

Škola má za sebou bohatou historii. První studenty přivítala 16. září 1921 jako jediná obchodní akademie v českém pohraničí. Podle současného ředitele bylo pro jabloneckou „obchodku“ zásadní udržení jejího specifického postavení v období od 2. světové války. „O tom svědčí i fakt, že do roku 1989 existovaly v tehdejším Československu pouze tři školy se zaměřením na zahraniční obchod, a to v Praze, Bratislavě a právě Jablonci nad Nisou,“ vyzdvihl.

V 80. letech přibylo zaměření na cestovní ruch a v 90. letech byla zřízena Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu. Ta nabízí dva vzdělávací programy, pojišťovnictví a mezinárodní obchodní styk se zaměřením na zahraniční obchod nebo cestovní ruch. Změn se dočkala i samotná historická budova, která má novou fasádu, okna a střechu a disponuje výtahem, bezbariérovým přístupem a moderně vybavenými učebnami.

Na podzim se bude slavit i v Kamenickém Šenově. Letos v březnu uplynulo 165 let od založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. V červnu proběhne ve zdejším Sklářském muzeu výstava školních historických artefaktů ze sbírek muzea a školy. „V plánu je tradiční sjezd absolventů a výstava v nově instalované Galerii sklářské školy,“ přiblížil ředitel školy Pavel Kopřiva.