Nabídky mají lidé doručit v zalepené obálce, která bude označená heslem „Neotvírat – nabídka na koupi traktoru“, na adresu Obec Malá Skála, Vranové I. díl 122, 468 22. Obálky je nutné doručit do pátku 6. listopadu do 12.00 hodin. Obsahovat musí nabídnutou částku v korunách. Nejnižší možná nabídka je 200 000 korun.

Traktor si zájemci mohou prohlédnout po předchozí telefonické domluvě na čísle 603 997 454.