Vzhledem k velikosti knihovny bude umožněn vstup po dvou osobách. Je nutné, aby měl každý příchozí roušku nebo jinak zakrytá ústa a nos. U vstupu do knihovny musí každý návštěvník provést desinfekci rukou prostředkem, který bude zaměstnanci knihovny zajištěn.

Zaměstnanci knihovny budou při poskytování služeb používat ochranné rukavice. V knihovně bude zajištěn důsledný úklid s důrazem na hygienu u povrchů, kterých se lidé často dotýkají.