Až osmdesát pět procent dotace z Evropské unie může získat město Jablonec na revitalizaci Žižkova vrchu a jeho okolí. Požádá o ně na podzim tohoto roku.

Pokud město v žádosti obstojí, zahájí rozsáhlé úpravy lokality u Nisy na jaře roku 2010. „Projekty k revitalizaci veřejného prostranství máme hotové. Úpravou by měl projít park v Nové Pasířské, vybudujeme cyklostezky, dosadíme lavičky, chceme také, aby byla lepší schůdnost k řece Nise nebo upravíme průchody mezi domy,“ informoval místostarosta Jablonce Lukáš Pleticha.

Po úpravě nevzhledných průchodů mezi domy volali sami lidé

Například nově se bude moci procházet mezi paneláky v abecedě, aby lidé při cestě do nemocnice nemuseli celé sídliště obcházet. „Dále se jedná o průchod od řeky Nisy na sídliště Žižkův vrch nebo postavíme schodiště Na Vršku,“ doplnil místostarosta.

Kromě revitalizace veřejného prostranství město v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) připravuje také vyhlášení časově omezené výzvy na regeneraci bytových domů, a to předběžně na září tohoto roku. „Pro potenciální žadatele o dotaci chystáme i speciální seminář. Bližší informace budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách města,“ řekla Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací a manažer IPRM městského úřadu.

Podle jejích slov, žadatelem v oblasti regenerace bytových domů bude nejen město, ale především jednotliví vlastníci bytových domů dané zóny, kteří budou předkládat své žádosti nejprve na oddělení dotací Městského úřadu v Jablonci nad Nisou. „Následně po vyhodnocení a schválení projektů zastupitelstvem vrátíme dokumentace zpět žadatelům,“ doplnila Iveta Habadová.

Výše dotace pro jednotlivé žadatele bude čtyřicet procent z celkových výdajů

„Doporučujeme již nyní zaměřit se na zpracování některých časově náročných povinných příloh, např. projektovou dokumentaci, energetický průkaz a příručku si pročíst. Seznam povinných příloh žádosti je uveden na straně 28 – 29 příručky,“ uzavřela manažerka integrovaného plánu rozvoje města.

V červenci uzavřel starosta Jablonce Petr Tulpa dohodu o zabezpečení realizace IPRM pro zónu Žižkův vrch a okolí, kterou podepsal s ministrem pro místní rozvoj Rostislavem Vondruškou.