Jako první přišel na řadu park na rohu ulic Palackého a Dvořákova, následovat bude park pod divadlem a v ulici Pod Baštou. Vedle toho se dokončují práce na zeleni v zahradách ve třech mateřských školách a je připravený projekt na obnovu zeleně na okružní křižovatce u Zeleného stromu. Zde dojde k výměně keřů a především výsadbě trvalek nejen na samotném prstenci, ale i v nejbližším okolí frekventované křižovatky. Vysazeno bude také 13 nových stromů.