Ve Vratislavicích přibude místo k procházkám. Studie na úpravu lesoparku je hotová, s pracemi se začne příští rok. Městský obvod počítá na prořezání stávajícího houští a novou výsadbu se dvěma miliony korun. Dokončí se tak revitalizace zeleného srdce Vratislavic. Bude se jednat o areál od stávajícího parku až po historickou okružní cestu. Hranici tvoří kamenné sloupy,“ popsal území starosta Vratislavic Luděk Oraný. „Současně řešíme převedení ještě jednoho cípu lesa z vlastnictví Lesů ČR,“ dodal starosta.
Nový lesopark čekají podobné změny jako park. V něm ovšem práce započaté letos finišují. „Zbývá pouze dosadba keřů,“ sdělil starosta. Zde stála rekultivace zanedbaného porostu přibližně tři miliony korun.

Rozšíří dále

Dendrologický průzkum, který zdokumentoval zdravotní stav stávajících dřevin uvádí, že stromy jsou často poškozené, usychají, mají ulámané a odřené větve, a poškozenou kůru. Mnohé jsou i vyvrácené.
Další rozšíření zelené plochy pro relaxaci v lidnatém obvodu místní povětšinou vítají. „Chodíme na procházky směrem k hřbitovu, a to je podél silnice, pokud přibudou cestičky i v lesíku, bude to jen dobře,“ uvedla obyvatelka Vratislavic Dana Suchá.
V současnosti neudržovaný les, plný náletových dřevin, se nachází v sousedství rozlehlého sídliště. Zeleň v něm představují pouze malé ostrůvky před panelovými domy a mezi parkovacími stáními.