Letos se poměr obrátil. Podle údajů ekologické organizace Arnika bylo vysázeno 982 a pokáceno 694 stromů. Obnovu alejí, za jejichž kácení byl i Liberecký kraj, zvlášť na Frýdlantsku, kritizovaný, se však nedaří provést všude. Někde kvůli neochotě vlastníků pozemků tak vzniknou místo alejí jen stromořadí.

STARÝ STROM NEVADÍ, NOVÝ ANO

„Dokud tam strom stojí, tak majitelům pozemku většinou nevadí. Problém však nastává, když tam chceme vysadit nový," vysvětlil ředitel Krajské správy silnic Jan Růžička. „Důvody jsou různé. Problém je ale většinou se zemědělci, kteří plochu aktivně používají. Stromy jim pak mohou komplikovat údržbu, bojí se i padání větví," pokračoval Růžička. Na pastvinách zase stromy může ničit dobytek.

Podle Zbyňka Vlka, který kromě toho, že vede sdružení Lunaria, je také zemědělec, je však situace ještě komplikovanější.

PŘIJDOU O DOTACE

„Tím, že si nechají zemědělci vysázet na svou půdu stromy, přijdou o dotace. Zmenší se jim totiž tak zvaný půdní blok, podle něhož se vyměřují," vysvětlil Vlk.

On sám si na svém zhruba 14 hektarů velkém pozemku vysadil kolem dvou tisíc stromů. Vytvořil tak sice nové aleje podél polních cest a obnovil původní meze, zmenšil si však půdní blok zhruba o hektar. „Ročně tak mohu přijít až o deset tisíc," vysvětlil. Řešení, se kterým přišlo ministerstvo zemědělství, je ovšem šalamounské.

„Zemědělci by o dotace nemuseli přijít, vztahovalo by se to ale jen na stromy vysázené uvnitř bloku," vysvětlil Vlk.

Jedním z případů, kde se nepodařilo vlastníky přesvědčit, je diskutovaná Kočárová alej u Raspenavy.

Více než stoletá alej byla loni třetí v celostátní anketě Alej roku, nicméně se ji jako jedinou ze čtyř, které chtěl Liberecký kraj pokácet, nepodařilo zachránit.

Úzkou silnici, jež se bude rekonstruovat v rámci projektu Od zámku Frýdlant po zámek Czocha, bude lemovat už jen stromořadí.

ASPOŇ NA JEDNÉ STRANĚ

„Buďme rádi, že se podařilo přesvědčit vlastníka aspoň na jedné straně," podotkl Vlk, mimo jiné i jeden z vůdčích osobností občanské iniciativy Zachraňme aleje.

Podle Šárky Mazánkové z Agentury ochrany přírody a krajiny však svůj účel splní i stromořadí. „Je to pořád linie v krajině, které má svou estetickou a ekologickou funkci," dodala. Nové stromořadí už nebude jasanové, ale vícedruhové. „Vzhledem k tomu, že jasany v současnosti odumírají, budou zde zasazeny například javory nebo lípy," vyjmenovala Mazánková. Než však stromořadí splní aspoň svoji vizuální funkci, bude to trvat nejméně třicet let.

ALEJE ZA ČTYŘI MILIONY

Do budoucna chystá Liberecký kraj obnovu čtyř alejí za více než čtyři miliony korun. Aleje by měly být obnoveny v Lomnici nad Popelkou, Cvikově, Sloupu a Světlé pod Ještědem. Patnáct set stromů by mělo být vysázeno v rámci zmiňovaného česko-polského projektu Od zámku Frýdlant po zámek Czocha. Ten by měl začít už příští rok na jaře.