Nechyběl jarmark plný řemesel a domácích výrobků, bohatý program pro děti v podobě divadelních představení a her, vyjížďky hasičskými auty, místní dobroty a spousty muziky, jako například gospelový sbor, loutkovou operu a swingový orchestr. Akci každoročně pořádá Bzovský okrašlovací spolek.