Hladina přehrady poklesla kvůli rekonstrukčním pracem o šest metrů oproti původnímu stavu. Oprava byla nevyhnutelná, protože od doby vzniku přehrady došlo na vodním díle působením extrémních klimatických podmínek k různě velkým poruchám na povrchu betonových konstrukcí.

Odpouštění přehrady na kýženou kótu 726 metrů nadmořské výšky bylo zahájeno už v prosinci loňského roku. Opětovné napouštění začne hned po dokončení oprav.