Výtvory umělců s pilami a jiným nářadím vydražili po bezmála týdenní práci návštěvníci sobotní aukce. Ta vynesla rekordních 174 tisíc korun. „Peníze putují pro Nadaci na záchranu a obnovu Jizerských hor,“ upřesnila Květa Šírová z odboru kultury Městského úřadu v Desné. Sympózium 2008 získalo podtitul Pro Jizerky ještě krásnější.

Aukce probíhala ve dvou kolech, v takzvané malé a velké aukci. Boj o exponáty se rozhořel již při prvním draženém předmětu, paličkovaném zvonečku, jehož cena vyletěla z třiceti na dvě stě deset korun.

Do velké aukce pak šlo celkem jedenáct soch.„A neprodaly se jen tři,“ dodala Šírová. Celou aukci provázela obrovská euforie, jakou sympozium ještě nezažilo. „Bylo to veliké, lidé se trumfovali celou dobu,“ popisovala Šírová. Organizátoři sympózia si pochvalovali nádherné počasí, které přitáhlo množství návštěvníků, což mělo vliv i na celkovou částku. „Aukce vynesla třikrát více prostředků než tomu bylo v minulosti,“ upřesnil Marek Pieter, starosta Desné.

V minulých ročnících sympozia totiž vydražili rekordně sochy „jen“ za šedesát tisíc korun. Veškeré vybrané peníze zamíří na konto Nadace na záchranu a obnovu Jizerských hor. Aukci si nenechali ujít zástupci nadace. „Ještě jsem nezažil, abychom z podobné aukce získali takovou sumu,“ zmínil Ondřej Petrovský, předseda nadace. „Peníze vložíme do provozu ekologického vzdělávacího střediska na Jizerce. Učíme návštěvníky chovat se v horách,“ doplnil na místě František Pelc, předseda správní rady nadace.

Každý z řezbářů získal od organizátorů skleněný svícen s vypískovaným názvem a námětem dřevosochání. Poprvé město ocenilo i řezbáře, který na sympózium dorazil z největší vzdálenosti. „Jožka Indra přijel až z Moravy. Vyhrál o dva kilometry,“ dodal Pieter.
Sympózium Desná 2008 bylo slavnostně ukončeno vernisáží za svitu svíček a loučí, promítnutím dokumentu z průběhu týdne tvorby a představením umělců a jejich prací.Sympózium Desná 2008 doprovázela již tradičně velká Desenská pouť.