Děti si mohly sami vyrobit předměty ze dřeva, slámy nebo pískovat obrázky v dílnách pro nejmenší. V amfiteátru vystoupila dětská skupina Štístko a Poupěnka a přišel i kouzelník a iluzionista Pavel Dolejška. Kvůli velkému horku však bylo návštěvníků této akce méně, než je zvykem.