O stavební povolení na samotné sítě mohli požádat až po vydání stavebního povolení na náhradní kotel. Řízení týkající se sítí jim ale jablonecká radnice přerušila. "Chyběly jim doklady," vysvětlila Alena Nožičková, vedoucí stavebního a vodoprávního úřadu.

Proti tomu se Rýnovická energetická odvolala na Krajský úřad. "Zatím nerozhodli, ale my jsme trpěliví," uvedl jednatel společenosti Filip Lhota. Od potencionálních odběratelů na sídlišti dělí vedení zhruba osm set metrů. A lidé by levnější teplo chtěli. Rýnovická energetická je pro současného dodavatele tepla na sídliště Jabloneckou teplárenskou a realitní společnost (JTR) konkurentem. Nabízí cenu o 70 korun za gigajoul nižší. "Rádi bychom sídliště připojili. Na zdroji v Rýnovicích je další kotel a máme dvojnásobnou kapacitu. Chybí jen povolení," povzdechl si Lhota.

Před nadcházející topnou sezonou vyvstala otázka, zda JTR udrží cenu na současných 532 korun za gigajoul. Na pravdivost informace o zdražení tepla o deset procent odpověděl Tomáš Balcar, ředitel společnosti JTR, stručně: "Od 1. listopadu nedojde k žádné úpravě cen tepla pro jablonecké domácnosti." JTR zásobuje deset tisíc čtyři sta domácností, 11 průmyslových objektů a 82 úřadů v terciální sféře. A ceny si může diktovat, město je od roku 2000 jen minoritní vlastník. Nadpoloviční většinou disponuje MVV CZ s.r.o.

Ovlivnit cenu tepla tak radnice ve své podstatě nemůže, i přestože má ve správní radě své zástupce. "Řešením by bylo využití nových technologií nezávislých na výkyvech cen ropných produktů, aď při použití centrálních, sekčních či lokálních zdrojů," poznamenal radní Petr Poborský. Například podle studie firmy G-term, kterou si radnice zadala, se zjistilo, že při investici na tepelná čerpadla v Plaveckém bazénu ve výši 13 milionů korun by se za deset let uspořilo 25 milionů.