Technická část nemocnice, operační sály, radiodiagnostika, centrální sterilizace a v neposlední řadě také vedení nemocnice třináct měsíců pracovaly na tom, aby splnily požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2000. Získáním certifikátu však nic nekončí, protože hlavním cílem je, aby nemocnice splnila očekávání pacienta.


Jablonecká nemocnice tento certifikát obdržela jako druhá v Libereckém kraji. „Certifikát se uděluje na tři roky, přičemž každým rokem čeká nemocnici dozorový audit a poté recertifikace,“ vysvětlila mluvčí jablonecké nemocnice Petra Krajinová s tím, že ocertifikovaná je již Krajská nemocnice Liberec.


Norma, kterou využívají také v průmyslu se postupně začíná objevovat ve zdravotnickém zařízení nebo lázní. „Například certifikace nemocnic ve světě je o patnáct let napřed než v České republice. Díky certifikátu mají například zvýhodněné přístupy k úvěrům a pojištění,“ vysvětlil technický ředitel certifikační společnosti Peter Šesták s tím, že díky stejnému certifikátu si společně bude rozumět nemocnice z Čech tak i ze světa. „Nemocnice budou splňovat stejné požadavky normy řízení kvality, tím se usnadní komunikace mezi nimi,“ doplnil Peter Šesták. Ten také upozornil na to, že stěžejní cíl je ten, aby nemocnice splnila očekávání pacienta.


Každá instituce má nějaký systém managementu kvality. Jejich řízení, ať se jedná o zdravotnické zařízení nebo podnik, musí projít hloubkovou kontrolou. „Je stále co zlepšovat a musíme si stanovit jasné cíle, chceme omezovat chyby, nežádoucí výsledky, promrhaný čas, nadbytečné náklady,“ uvedla mluvčí Petra Krajinová s tím, že zaměstnanci trvale pracují na tom, aby jejich znalosti a dovednosti byly v souladu s nejnovějšími poznatky vědy.


Certifikát, který je důkazem, že jablonecká nemocnice splnila požadavky, převzal ve čtvrtek za ředitele nemocnice Víta Němečka náměstek Milan Trpišovský.