Dokonce i cesta autem z Turnova do Lázní Sedmihorek v Českém ráji má osobitý půvab díky jedinečnému lipovému stromořadí, které již 150 let lemuje někdejší císařskou silnici, dnešní I/35.

Alej přečkala rozšiřování silnice i stavbu železnice na počátku 20. století, v současnosti ji však decimují automobilové zplodiny. Ochránci přírody v minulém týdnu vysázeli 60 nových stromů na místa těch, které kvůli špatnému zdravotnímu stavu musely být pokáceny.

„Stromy jsou vystavené enormní zátěži kvůli zimním posypům silnice, ničí je i emise z automobilů, zejména přízemní ozon. Zdravotní stav stromů je třeba neustále monitorovat, kvůli bezpečnosti prořezávat, vázat větve nebo i pokácet,,“ uvedl Aleš Hoření ze Správy CHKO Český ráj, která výsadbu prováděla ve spolupráci s firmou Arbonet.

Letos obnovitelé aleje použili právě kvůli těžkým podmínkám novou metodu výsadby. „K výsadbě jsme použili velmi malé stromky, lipky asi do půl metru výšky. Tyto malé stromky by měly mít daleko větší šanci se v náročných podmínkách ujmout,“ vysvětlil Hoření.

Podle něj arboristé k obnově unikátní aleje využívají také pařezové výmladky z již pokácených stromů. „Ty mohou k růstu využít kořenový systém původního stromu,“ podotkl.

Lipová alej podél císařské, tedy státem zbudované silnice, jež od roku 1832 spojuje Turnov s Jičínem, měla v dva a půl kilometru dlouhém úseku původně přes 180 stromů. Do dnešních dnů jich přežilo 122. Alej není snadné obnovovat. „V minulosti vysázené stromky vlivem nasolení živoří, péče o alej je čím dál problematičtější,“ upozornil Hoření.