Největší mezi svými druhy je čolek velký, který v dospělosti může dosáhnout až osmnácti centimetrů. Samci mají v době páření vysoký zubatý hřeben na těle i ocase. Velikost čolka horského i obecného nepřesáhne obvykle devět centimetrů.

Čolek horský má zbarvené břicho do pronikavě oranžové barvy, zatímco čolek obecný má na břiše tmavé skvrny. Většinu roku žijí na souši a vodu vyhledávají jen na jaře, kdy nastává doba páření. V tuto dobu jsou nejvíce viditelní.

Od počátku 80. let 20. století je ve světě i České republice patrný pokles početnosti obojživelníků. Ti jsou ale velmi vhodnými indikátory změn životního prostředí a významnými „likvidátory“ různého hmyzu, proto by se mělo dbát na jejich ochranu.