Vznik ochranné známky iniciovalo turnovské Poradenské centrum pro venkov společně se Sdružením Český ráj za účelem zviditelnění kvalitních výrobků, pomoci výrobcům s prodejem a následné vzájemné spolupráce mezi drobnými podnikateli, pěstiteli a zpracovateli. „Jedním z cílů je nejen podpořit místní výrobu, ale také spotřebu, aby peníze zůstávaly v regionu,“ uvedla Martina Filipová z poradenského centra.
Udělení ochranných známek mělo jasná pravidla. Musel být minimálně z poloviny vyroben v regionu způsobem šetrným k životnímu prostředí. Hodnotila se také tradice výroby v regionu, podíl ruční práce a originalita výrobku.
„Všechny podobné aktivity jsou pro rozvoj regionu důležité,“ říká Tomáš Pelikán. O minimlékárně uvažoval dlouhý čas a minulý rok se dočkal schválení provozu od úřadů. „Chceme prodávat v Českém ráji, popřípadě ho ještě více proslavit. Od března rozvážíme do okolních měst své výrobky spíše po troškách,“ dodává Pelikán.
V minimlékárně vyrábí pět druhů sýra nebo tvaroh. Pro získání ochranné známky musel projít bodovým řízením a splnit daná kritéria. Podrobnosti o všech oceněných na www.cesky–raj.info.