Náměstek hejtmana Libereckého kraje Dan Ramzer, který má na starosti resort školství, neví o žádných školách a iniciativách, které by slibovaly jakékoliv výhody studentům za to, že se nechají očkovat. „Jsem přesvědčený o tom, že vlastní zdraví člověka a péče o něj je velmi intimní a citlivá záležitost. Stejně jako lidská svoboda,“ uvedl Ramzer s tím, že jednodušší to budou mít očkovaní nebo ti, kteří jsou v ochranné 180denní lhůtě.

„Pro ty ostatní musí vládní úřady nastavit taková pravidla, aby se mohli výuky zúčastnit, protože právo vzdělání je zakotveno v Ústavě ČR. A pak platí princip, že kde začíná a končí svoboda jednoho, končí a začíná svoboda druhého,“ řekl Ramzer. Podle něj je povinností ředitelů škol zajistit výuku v souladu se zákonem a pravidly.

Na otázku, zda mají krajské školy dostatek testovacích sad a zda jim Liberecký kraj případně vypomůže s testováním, uvedl, že vláda rozhodla o způsobu antigenního testování a je její povinností všechny prostředky pro všechny školy zajistit na vlastní náklad včas. V současné době školy nemají pokrytou svoji potřebu testů. 

„Liberecký kraj byl připravený zajistit daleko bezpečnější a jistější rozjezd i provoz škol prostřednictvím PCR testování v koordinaci s Krajskou nemocnicí Liberec. Bohužel Vláda ČR to umožnila jen „na oko“ ve velmi omezené míře a není v silách a rozpočtových možnostech kraje jakékoli testování zajistit na 100% vlastní náklad,“ sdělil náměstek pro školství. „Samozřejmě máme vytvořenu krizovou testovací rezervu, kterou v případě potřeby umíme rychle distribuovat,“ dodal.

Zájem o očkování je

Očkovat proti covidu se mohou v Česku už od začátku července i děti starší 12 let. Jak informoval Jan Mikulička z odboru hejtmana Libereckého kraje, v rámci kraje bylo v této věkové kategorii k 3. srpnu očkováno první dávkou 6 783 osob a 1 759 druhou dávkou. „Týdně narůstá jejich počet poměrně pravidelně o 1 400 očkovaných, v této kategorii zájem o vakcínu neklesá,“ zdůraznil Mikulička. V kraji je celkově první dávkou oočkováno 222 251 lidí, tedy více než polovina všech obyvatel.

Jak konstatovala ředitelka Gymnázia Česká Lípa Helena Paszeková, datovou schránkou škole přicházejí informace k počátku školního roku z ministerstva školství a zprostředkovaně i doporučení ministerstva zdravotnictví. „PCR testy nebudou pravděpodobně pro celou školu reálné, kraj jako zřizovatel zjišťuje možnosti. Nejasné je zatím i financování těchto testů, tím se snad má zabývat vláda 16. srpna,“ uvedla Paszeková s tím, že proto o PCR testech pro celou školu nemůže uvažovat. „Jednotlivcům neakceptujícím antigenní testy budu, doufám, moci zprostředkovat individuální testy PCR,“ řekla ředitelka. Školní motivaci pro očkování studentů gymnázia ale nezvažuje: „Očkování mohu jen doporučit, respektive dát rodičům žáků ke zvážení ve zprávě, kterou budu zasílat prostřednictvím školního informačního systému zhruba v polovině srpna společně s dalšími informacemi,“ řekla Paszeková.

O motivaci žáků k očkování neuvažují podle ředitelky ani na Střední zdravotnické škole a Střední odborné škole v České Lípě : „V otázce očkování proti covidu budeme na naší škole respektovat rozhodnutí žáků,“ reagovala ředitelka Hana Kubátová Ortová.

Podle ředitele Střední hospodářské a lesnické školy ve Frýdlantu Miroslava Kudrny také o jedničkách či výhodách pro očkované studenty nepřemýšlí. „Touto cestou nepůjdeme.“ Jak potvrdil, testovací sady pro studenty má škola v dostatečném počtu a v srpnu očekává ještě nové dodávky testovacích sad k zabezpečení testování žáků, které by mělo proběhnout hned na úvod třikrát. „Momentálně neuvažujeme, že nahradíme antigenní testy PCR,“ řekl Kudrna.

Nové informace ohledně podmínek provozu školy k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 sledují a očekávají i na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. „Motivaci k očkování žáků nepovažujeme za naší starost,“ reagoval zástupce ředitele Martin Smola. Aktuálně jsou zásoby antigenních testů ve škole minimální: „První týden školního roku bychom se zásobami vystačili,“ upřesnil Smola.

Pedagogové předpokládají, že právní zakotvení režimu ve školách a školských zařízení, vztahující se k pandemii a k začátku nového školního roku bude mít opět formu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Podle nyní platných pravidel totiž nebudou muset společně s těmi, kteří covidem v předchozích 180 dnech onemocněli, absolvovat tři kola testování. Po proběhnutí těchto tří testovacích dnů ministerstvo vyhodnotí výsledky. V případě, že screening ukáže méně než 25 pozitivních případů na 100 000 obyvatel za sedm dnů, testovací akce se ukončí. V opačném případě bude testování rozšířeno do konce září a proběhne další kolo testování, opět ve třech dnech.