Každý občan České republiky má od roku 1953 povinnost podrobit se očkování proti tetanu. Je tedy v zájmu každého, aby si hlídal, kdy má být přeočkován, ale lékaři v mnoha případech sami upozorňují své pacienty, kdy mají přijít. „Já své pacienty informuji, mám vše zdokumentované na kartách. Ale oni mají docela přehled,“ říká praktická lékařka Andrea Pelikánová.
Pravidla pro očkování stanovuje vyhláška ministerstva zdravotnictví z roku 2001. Podle ní se očkují děti v devíti měsících a pěti letech společnou vakcínou proti záškrtu, tetanu, a dávivému kašli. Samotná vakcinace proti tetanu se provádí ve čtrnáctém roce života a dále vždy po každých deseti až 15 letech. Pacient dostane jednu dávku. Pokud je interval 15 let překročen, dostává pacient tři dávky během osmi měsíců.
„V jablonecké nemocnici není infekční oddělení. Pokud by se objevil člověk nakažený tetanem, musel by do Liberce,“ informovala tisková mluvčí jablonecké nemocnice Petra Krajinová. Naštěstí se u nás tato nemoc už téměř nevyskytuje. „V Libereckém kraji se poslední nakažený evidoval v roce 1978,“ uvedla Jana Pratingerová z Krajské hygienické stanice v Liberci.
Tetanus je infekční onemocnění způsobené bakterií Clostridium tetani. Projevuje se křečemi a ztrátou koordinace svalových pohybů. Bez lékařské pomoci končí zpravidla smrtí.