Téměř čtyřkilometrová trasa vede z Černé Studnice, po obecních a lesních cestách, až k lyžařskému vleku Filip ve Smržovce.

Jízda na dráze je na vlastní nebezpečí. Vstup na dráhu není zpoplatněn ani časově omezen, přesto je doporučeno jízdu absolvovat do setmění, jelikož trasa není uměle osvětlena.

Dráha se v jednom místě kříží s komunikací a to na rozcestí Berany. Tato křižovatka je na dráze značena, ale doporučeno je v tomto místě ze saní sesednout.