Za účelem pomoci budoucím žadatelům o dotace s přípravou projektů zřídil Liberecký kraj nový odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Vznikl přeměnou z odboru hospodářského a regionálního rozvoje a zaměstnal další čtyři úředníky.
„V tak velkém množství programů není orientace žadatelů vůbec jednoduchá. Tuto situaci navíc zhoršuje skutečnost, že jednotlivé dotační programy mají jiná pravidla pro čerpání,“ uvedl krajský radní Vít Příkaský, který nový odbor vede.
Dosavadní stav byl podle něj značně nepřehledný. Pokud žadatel například potřeboval informace z oblasti Evropské unie, tak často nevěděl, na který odbor krajského úřadu se má obrátit. Stávalo se, že následně putoval od jednoho odboru k druhému, než dostal žádané informace.
„Orientace žadatelů by však nyní měla být jednodušší a přehlednější,“ řekl Vít Příkaský. Na jednom místě tak žadatel dostane informace o tom, který program je pro jeho projekt ten správný nebo které ministerstvo je řídícím orgánem daného programu.