Setkání s Jiřím Paroubkem zorganizovala Základní odborová organizace ze Zásady, jedna z organizací odborů Jablonex Group, v čele se Zdeňkem Bursou.
Na setkání zazněla z řad odborářů slova o možném podpoření demonstrace Českomoravské konfederace odborových svazů, která se bude konat v Praze 23. června a má vyjádřit odpor k reformě veřejných financí.
„Aktivita musí vyjít z našeho vedení,“ konstatuje Bursa. „Máme jen obecné informace a konfederace musí sama vyzvat k podpoře demonstrace,“ uvedl Vladimír Kubinec, předseda Odborového svazu zaměstnanců sklářského průmyslu. „Případnou podporu demonstrace projednáme se členskou základnou až v půlce června,“ říká Alena Borská, místopředsedkyně svazu.
V nejbližších dnech se sejde vedení odborových organizací působících v Jablonex Group a projednají i zvláštní postup Základní odborové organizace Zásada, která o setkání s Paroubkem neinformovala zbylé organizace. Na oficiální pozvánce ČSSD figuroval Bursa v pozici předsedy odborové organizace Jablonex Group.