Většina řidičů na tyto krizové situace reaguje tím, že prudce sešlápne pedál spojky, pedál brzdy a v tomto okamžiku se vozidlo stává neovladatelné. Je nutné v takové situaci zachovat klid, a pedál brzdy včas odbrzdit a teprve potom se překážce vyhnout. Jak uvádějí policejní statistiky, je každoročně hlášeno cca osm a půl tisíce střetů dopravních prostředků se zvěří. Skutečný počet střetů je však mnohem vyšší a odhadovaná škoda na zvěři je několik desítek milionů korun ročně.
V některých honitbách jsou škody na srnčí a zaječí zvěři rovny nebo dokonce převyšují plánovaný roční lov. Myslivci pro snížení srážek realizují tzv. „odváděcí krmení“, které díky systematickému přikrmování v oblastech vzdálených od silnic odlákává zvěř mimo silnice.
autor je pracovník Česko – moravské myslivecké jednoty