Posledně jmenovaný postavil odboráře před trochu drsnou pravdu. Pokud podnik nevykazuje zisky, nemůže samozřejmě přidat na výplatách.
„Dělal jsem s horníky a vím, že i vaše práce je těžká, přemrštěné požadavky by však v současné situaci podniku jen přitížily, a ten by se mohl i položit,“ hřímal s velkou gestikulací Cyril Zapletal. Důležitá je podle něj soudržnost a solidarita mezi zaměstnanci a znalosti o hospodaření firmy.
Předseda okresní organizace ČSSD Pavel Petráček přirovnal situaci v Jablonexu ke hře o přežití. Do sálu vstupuje Jiří Paroubek. Diskuse pokračuje připomenutím sociální vlády, napadáním vlády současné a kritikou daňové reformy. Poté se stáčí na problémy sklářského průmyslu a Jiří Paroubek je očividně překvapen stavem Jablonex Group.
„Jediná možnost, jak se vyrovnat, zvláště s čínskou konkurencí, je v tlaku na kvalitu a hledání nových trhů,“ odpověděl na otázku, jak pomoci českým výrobkům.
Po skončení diskuse navštívil Jiří Paroubek s doprovodem radnici, kde slíbil pomoc městu s čerpáním z Evropských fondů a přislíbil oficiální návštěvu. Další kroky Jiřího Paroubka vedly do redakce jabloneckého Deníku.