Odchodem firmy Cutisin a osiřením areálu začínají další problémy. Práci ztratí stovka lidí, firma byla největším zaměstnavatelem v obci.
Obec musí navíc urychleně řešit situaci ohledně odkanalizování Dolního Kořenova. Tamní objekty byly totiž odkanalizovány do čističky v areálu firmy. „A stávající čistička nezvládne čistit tak malé množství odpadních vod, které do ní přitečou po ukončení výroby,“ sdělil starosta Kořenova Luboš Marek.

Obec dospěla k závěru, že nejschůdnějším řešením nastalé situace bude vybudování menší provizorní čističky, která by měla být v budoucnu nahrazena čističkou velkou. „Musíme sáhnout do rezerv v rozpočtu. Malá čistička vyjde obec přibližně na šest set tisíc korun,“ upřesnil Marek.

Firma Cutisin nabídla areál i se svou čističkou obci k prodeji za symbolickou stokorunu. Obec by ale musela hradit odhady nebo převod nemovitostí, navíc by při případném prodeji musela firmě vyplatit i určitá procenta, což by bylo pro obec krajně nevýhodné.

„Samotnou budovu s čistírnou nám nabídli za dvacet milionů korun. A to je nesmyslná investice, zvlášť, když technologie čističky je zastaralá a dožitá,“ doplnil Marek. Obec chce časem na místě provizorní čističky pod objektem Huť vybudovat čističku velkou. „Samozřejmě se pokusíme dosáhnout na dotace,“ upřesnil Stanislav Pelc, místostarosta obce.

Obec zažila nenadálou investici již před několika měsíci, kdy se zjistilo, že v pitné vodě zásobující objekty v části Příšovice vyskočily hodnoty karcinogenního prvku arsen. Obec musela na své náklady nechat namontovat speciální filtry, které arsen pohlcují. „To byl také velký zásah do rozpočtu, celkem jeden a půl milionu korun,“ upřesnil starosta.

Firma Cutisin ještě stále vyrábí v kořenovském podniku obaly na masné, drůbeží a mléčné výrobky. Areál firmy funguje již sedmdesát pět let a pro firmu je stále složitější budovy udržovat.

Výroba by měla v kořenovském podniku zcela skončit na konci května. „A sehnat práci tady v okolí je skoro nemožné. Většina lidí končit nechce, zvykli si,“ uvedl jeden ze zaměstnanců.