Tři sta holubů odchytili derátizátoři před třemi roky v Jablonci nad Nisou. Od 20. března by měla začít další regulace populace holubů. Přestože riziko nákazy lidí při přemnožení holubů je zřejmé, ochránci zvířat s odchytem nesouhlasí.

„Pokud bychom regulaci neprováděli, mohlo by dojít k přemnožení těchto ptáků, jejichž trus představuje zvláštní nebezpečný odpad,“ uvedl Jiří Tymich z firmy Tuty, která odchyt provádí. Monitoring holubů provedla tatáž firma. „Podle metodiky doktora Rödla sčítáme vizuálně počet holubů. Na jejím základě jsme vytipovali v Jablonci dvanáct lokalit, kde odchyt provedeme,“ upřesnil Jiří Tymich.

Dagmar Kubištová z jablonecké Ligy na ochranu zvířat však s odchytem nesouhlasí, i když si je vědoma rizika přenášení nemocí na lidi. „Podle mého názoru holubů v Jablonci je málo. Přesto regulaci zakázat nemůžeme, ale budeme dohlížet každý den, aby odchyt byl prováděn v souladu se zákonem,“ zmínila Dagmar Kubištová.

Potřeba odchytu podle firmy Tuty je nutná přibližně jednou za tři roky. „Při jednom odchytu se nám podaří regulovat jednu třetinu až polovinu holubů. Přibližně za tři roky se jejich populace opět rozmnoží,“ informoval Tymich.

Samotný odchyt do klecí, které musejí odpovídat mimo jiné také zákonu na ochranu zvířat proti týrání, bude trvat jeden měsíc, například na budově městského divadla, v samotném středu města nebo na větších sídlištích jako je Mšeno nebo Paseky.

„Každý den musíme klece s návnadou umístěné většinou na střechách domů vybrat do sběrných klecí,“ uvedl Jiří Tymich s tím, že je pak předají veterináři, který je utratí kysličníkem uhličitým. Ty pak odváží kafilerie Mimoň, tak jako všechna uhynulá zvířata.

Mezi hlavní nákazy od holuba patří přenášení klíštěte obecného nebo roztočů a alergenů, a nejen při jejich přemnožení vzniká riziko nákazy ptačí chřipky. „Největší problém je s jejich trusem,“ upozornil Jiří Tymich, který odchyt holubů přirovnal s odchytem potkanů, kteří se však rychleji rozmnožují.

„Samička potkana odchová až čtrnáct mláďat, a to čtyřikrát do roka,“ dodal Tymich s tím, že na odchyt obou druhů se vztahuje stejný zákon. Regulace holubů také umožňuje omezit hnízdiště. To znamená, zamezit přístup holubům na místa, kde již jsou hnízda. V zájmu veřejného zdraví jsou povinna všechna města regulovat počet holubů.

„Odchyt by však neměl být prováděn zbytečně. V tomto případě mě zaráží. Nejen že jsem si nevšimla přemnožení holubů, ale i to, že odchyt dělá tatáž firma, která provedla monitoring,“ podotkla Dagmar Kubištová.

Město o odchyt holubů požádá na základě svého vyhodnocení a podnětů stížností lidí. Při poslední regulaci z roku 2006 snížili deratizátoři populaci holubů na polovinu.