Další podzemní kontejnery na odpadky se objeví v Jablonci. Mají stát 2,75 milionu, podíl města je zhruba 400 tisíc korun. Zbytek doplatí dotace z Operačního programu životní prostředí. Nové podzemní kontejnery se objeví v Soukenné ulici. „Nedaleko veřejných toalet v Soukenné ulici začnou fungovat příští týden po dokončení všech prací,“ sdělila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

I přes to, že okolí kostela Dr. Farského je doslova plné přeložek snad všech možných inženýrských sítí, počítá projekt s výstavbou podzemního kontejneru i tady. „I zde najdou své místo podzemní nádoby na plasty, papír a bílé a barevné sklo,“ doplnila mluvčí magistrátu.

Během prázdnin se budou, tentokrát už zcela na náklady města, instalovat podzemní kontejnery na stanovišti sběru tříděného odpadu na křižovatce ulic Růžová a Jarní.

NOVÁ BARVA – ŠEDÁ

Na začátku června se navíc v ulicích Jablonce objeví osm šedých kontejnerů na kovový odpad z domácností. „Po zrušení pytlového svozu separovaného odpadu se ozývaly požadavky občanů na možnost třídit kovy, které byli dosud zvyklí v šedých pytlích odevzdávat na stanovištích s barevnými kontejnery,“ poznamenala Markéta Hozová.

Magistrát proto zajistil nové kontejnery. A to i přes to, že například loni Jablonečané přebrali do pytlů jen šest tun kovového odpadu. „Kovů bývá v porovnání s ostatními druhy separovaného odpadu odevzdáno nejméně, proto jsme původně o zvláštních kontejnerech na kovový odpad neuvažovali. Ukázalo se ale, že poptávka tu je a po dohodě se společností SKS vycházíme občanům vstříc,“ vysvětlila Barbora Šnytrová z oddělení správy veřejné zeleně.

Projekt je součástí dlouhodobého plánu, který odstartoval přesně před rokem kampaní Pomozte vytáhnout Jablonec z odpadků.
Radnice vyrazila do boje proti černým skládkám v okolí míst na kontejnery, a to pomocí fotopastí, které mají usvědčit viníky. Jako ještě účinnější se ukázala být kamera s nočním viděním a s on-line napojením na dispečink kamerového systému městské policie.

Od dubna loňského roku byl také v Jablonci zaveden sběr plastového odpadu do žlutých kontejnerů. Do nich dříve patřily jen PET lahve a ostatní plasty lidé sbírali do žlutých pytlů, které pak odkládali do ohrádek na stanovištích separovaného odpadu, což se stalo hlavním důvodem vzniku skládek. Dnes už Jablonečané do žlutých kontejnerů mohou vhazovat veškeré plasty. Proto se musel zvýšit jejich počet i intenzita vývozu.

Lidé loni vytřídili 3600 tun odpadu

Celkové náklady na svoz, zpracování odpadu, likvidaci  černých skládek, provoz sběrných dvorů a úklid činí jen v Jablonci 44,5 milionu korun. Do rozpočtu se vrátí příjmy z plateb od občanů a dalších ve výši 32,6 milionu. Město za odpadové hospodářství v roce 2018 zaplatí necelých 12 milionů korun. V roce 2017 to bylo 10 milionů korun.

V roce 2017 se v Jablonci nad Nisou celkově vytřídilo 3652 tun odpadu. Je to o 100 tun více než v roce 2016. Největší podíl z celkového množství tvořil papír – 1336 tun, kovy – 1331 tun (z toho občané do pytlů vytřídili 6 tun), sklo – 561 tun (160 tun bílé a 401 tun barevné), plasty – 417 tun, kompozitní obaly (tetrapaky a nápojové kartony) – 7 tun.